Provádíme veškeré veškeré geodetické práce:

  • práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčovací práce, zpřesnění hranic…)
  • Inženýrská geodézie (mapové podklady, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení stavby…)
  • Stavební zaměření a pasporty (zaměření podlahových ploch…)
  • Pozemkové úpravy

Naše firma má provozovnu na adrese
Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice.